Газета по-надвірнянськи
 

Природно-заповідні території – основа екологічної мережі

8 липня 2011, 10:50 | Рубрика: Природа, Свята Версія для друку Версія для друку 901 переглядів

7 липня – День працівника природно-заповідної справи

Природні багатства завжди вважалися особливою гордістю будь-якої країни. А найефективнішим засобом збереження природи є запо­відання – взяття під охорону держави. Створення заповідних територій необхідне для збереження цінних видів рослинного і тваринного світу, унікальних ландшафтів, геологічних, палеонтологічних об’єктів тощо. Поряд з цим раціональне, невиснажливе використання природних ресурсів неможливе без наявності і вивчення її постійних еталонів – заповідних об’єктів та територій. Вони дають змогу виявити зміни, які вносить людина в довкілля, порівнювати недоторкану «дику» природу з окультуреним ландшафтом і, в кінцевому результаті, виробити стратегію екологічно збалансованого природокористування. Тому охорона територій та об’єктів природи шляхом їх заповідання має на меті не тільки збереження їх у недоторканому стані. При цьому ставлять завдання значно ширші і відповідальніші – роз­в’язувати наукові, рекреаційні, еколого-освітні та виховні проблеми.

Сьогодні в Україні нараховується 19 природних та 4 біосферних заповідники, 38 національних природних пар­ки. На даний час природно-заповідний фонд України становить 7607 об’єктів.

З`ясовуючи роль та значення природно-заповідних територій та об’єктів у житті біосфери і суспільства, слід виділити сім основних аспек­тів, а саме, що всі природно-заповідні території та об’єкти є основою екологічної мережі як регіонів, так і України в цілому, що забезпечує їх екологічну рівновагу; виконують роль банку генофонду рослинного і тваринного світу; виконують роль у збереженні рідкісних, типових та мальовничих ландшафтів; виконують роль в збереженні «неживої природи» – геологічних та карстово-спелеологічних заповідних об’єктів; є по­лігоном для здійснення наукового моніторингу довкілля; розвивають рекреаційну ді­яльність, створюючи сприятливі екологічні умови для здоров’я людини; є базою еколого-просвітницької роботи.

Однією з природно-запо­відних територій Івано-Франківської області найвищого статусу заповідності є природний заповідник «Горгани». Заповідник створено в 1996 році в центральній частині Українських Карпат – Довбушанських Горганах, на площі 5344,2 га для охорони лісових насаджень з участю реліктової сосни кедрової європей­ської. Крім цього, на території заповідника обліковано 34 види рослин і 33 види тварин, занесених до Червоної книги України. Охорона таких важливих природних цінностей, як і в цілому заповідник, вимагає великої виховної роботи серед жителів регіону та гостей.

Співпраця із ЗМІ, у комплексі з іншими еколого-ос­вітніми заходами сприяє під­тримці заповідної справи широкими верствами населен­ня, формує у громадян краю сучасні уявлення про роль заповідних територій у справі збе­реження біологічного різ­номаніття, яке є підгрунтям стабільності біосфери.

Світлана ЛАХВА,

Людмила КРАВЧУК, Оксана ПЕТРИК,

працівники сектора екологічної освіти природного заповідника «Горгани».

 

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!