Газета по-надвірнянськи
 

17 вересня – день рятівника

21 жовтня 2011, 09:42 | Рубрика: Влада, Свята Версія для друку Версія для друку 1,251 переглядів

Зі святом, колеги!

Відповідно до Указу Пре­зи­ден­та України від 12 ве­ресня 2008 р. № 830 «Про день рятів­ника» щороку 17 вересня пра­ців­ники ор­ганів і під­розділів цивільного за­хисту відзна­ча­ють професійне свято – День рятівника.

На території Надвірнян­ського району розташовано 6 підрозділів оперативно-ря­ту­вальної   служби: СДПЧ-16  з охо­рони м. Надвірна,   ДПЧ-14 з охорони ПАТ «Нафто­хімік Прикарпаття», ППЧ-30 з охо­рони НГВУ «Надвірна­наф­то­газ», ОП-39 з охорони смт. Делятин та 2 МПК в смт. Ланчин та с. Бистриця. Ос­новне завдання цих підроз­ділів – недопущення надзви­чай­них ситуацій різного  ха­рактеру,  а в разі їх виник­нення – оперативне реагування з метою мінімізації втрат та збит­ків. Це завдання сьогодні вкрай важливе, бо Над­вірнян­щина – інтенсивний регіон, який має 14 об’єктів підви­щеної небезпеки та 34 по­тенційно-небезпечних об’єкти. Наші основні галузі – нафто­газовидобувна, газо-, нафто­переробна, дере­вооб­робна, харчова. Територією ра­йо­ну проходять магістральні га­зопроводи: «Союз», «Про­грес», «Уренгой-Помари-Уж­город», «Ананьєв-Чер­нівці-Богородчани».  Крім цьо­го є велика кількість технологічних нафтопроводів НГВУ «Над­вірнанафтогаз» протяжністю понад350 км, концерну «Орі­ана» –14,5 км та ін.

Рятувальники усіх часів не раз проявляли приклади ви­сокого громадського обов’язку мужності, відваги і самопо­жертви у боротьбі з вогнем, надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру.  На цій нелегкій, але дуже потрібній роботі праців­ники рятувальної служ­би де­монструють пос­тійну готов­ність вступити у двобій з будь-якою пожежею та надзвичай­ною ситуацією.

У цей нелегкий час прий­міть щиросердечні вітання з на­годи 15-ї річниці професійного свята – Дня рятівника. На Вас покладено виконання над­звичайно важливого завдання – захисту життя і здоров’я гро­мадян, матеріальних та куль­турних цінностей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

Ваша героїчна праця є взір­цем хоробрості, відваги, вір­ності своїй професії, гро­мад­ському обов’язку.

Зичу Вам витримки, жит­тє­вої удачі, невичерпної наснаги у реалізації високої гуманної місії. Доброго Вам здоров’я, щастя й родинного благопо­луччя у Вашій нелегкій справі.

З повагою

Роман ПЛИТУС,

начальник Надвірнянського райвідділу УМНС.

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!