- Народна Воля - http://volya.if.ua -

Німецьке військове поховання у Надвірній

Posted By Модератор On 21.10.2011 @ 09:47 In Духовність | No Comments

7 вересня ц. р. за­вер­шились тритижневі роз­­копки ос­танків ні­мецьких солдатів у Над­вірній. По­заду міської церкви Воз­движення Чесного Хреста вияв­лено війсь­кове гос­пі­тальне траншейне похо­вання 50 солдатів. Гос­пі­таль знаходився поблизу, у приміщенні тепе­ріш­ньо­го ліцею, а церковне под­вір’я, яке вва­жалось «не­дотор­каним» уможливило там поховання півсотні солдатів перед приходом радян­ських військ 1944 року. Тоді хо­вали лише вій­ськовиків, котрі по­мер­ли в госпіталі від різного роду поранень. Похорон відбу­вався з усіма війсь­ковими почестями та з капеланом.

[1]Перепохованням цих людей займається Робоча група Німецької Народної Спілки в західних облас­тях України. Спіл­ка існує на пожертви німецького народу з 1996 року. Із 2003 р. робочу групу в західних областях очолює Мирон Старко. Спеціально для перепоховань у Львівсь­кій області взято в оренду земельну ділянку під Ні­мецький військовий сол­дат­ський цвин­тар часів Другої світової війни, ви­­ко­наний в європейському стилі. Число від­най­дених людей сягає уже 13 тисяч.

[2]Кожен німецький сол­дат мав же­тон з інфор­ма­цією, який допомагає іден­тифі­кувати людей (но­­мер, код, група крові то­що). Коли вояк помирав, ниж­ню частину такого же­тону відламували і по­силали в архів у Берлін, додому йшла по­хоронка з датою, місцем і мож­ли­вою схемою захоронень. Саме завдяки такій чіт­кій задокументованості у наш час рідні можуть від­найти своїх померлих ро­дичів.

 Також такі поховання віднайдено в Делятині, а нас­тупне місто, де пра­­цю­ватиме група, – Івано-Фран­ківськ. З інформа­цією про роботу пред­став­ництва Німецької На­родної Спілки та спис­ками похованих можна ознайомитися в Музеї історії Надвірнянщини.

Наталія ЗВАРЧУК,

науковий працівник музею історії Надвірнянщини.


Article printed from Народна Воля: http://volya.if.ua

URL to article: http://volya.if.ua/2011/10/nimetske-vijskove-pohovannya-u-nadvirnij/

URLs in this post:

[1] Image: http://volya.if.ua/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0661.jpg

[2] Image: http://volya.if.ua/wp-content/uploads/2011/10/IMG_0669.jpg

© 2010 Narodna Volya. Всі права застережено.