Газета по-надвірнянськи
 

Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік

29 березня 2013, 13:19 | Рубрика: Влада, Економіка Версія для друку Версія для друку 795 переглядів

Рішення вісімнадцятої сесії Надвірнянської районної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року № 433-18/2013

За 2012 рік надходження до загального та спеціального фондів районного бюджету склали 442255,2 тис. гривень, міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів – 397898,2 тис. гривень, у тому числі дотація вирівнювання – 197105,4 тис. гривень, субвенції з державного бюджету та місцевих бюджетів 198910,5 тис. гривень. Надходження перевищення доходів над видатками з бюджетів м. Надвірна, сіл Пнів та Пасічна виконано на 81,3 відсотка і становить 1882,3 тис. гривень.

Надходження доходів загального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів) склали 38554,0 тис. гривень, що більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 93,5 тис. гривень або на 100,2 відсотка. Уточнені річні показники на цей період виконані на 83 відсотка.

За звітний період не забезпечено виконання уточнених планових призначень по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – на 82,9 відсотка (-7876,1 тис. гривень), а по доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконання забезпечено на 100,9 відсотки (+0,3 тис. гривень).

До спеціального фонду (без врахування трансфертів) надійшло 5803,0 тис. гривень. або 298,7 відсотка до уточнених річних призначень. Це спеціальні кошти бюджетних установ районного підпорядкування – 5798,2 тис. гривень, надходження відсотків за користування довгостроковим кредитом – 0,8 тис. гривень, надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 4,0 тис. гривень.

У розрізі платежів загального та спеціального фондів виконання планових призначень не забезпечено по податку на доходи з фізичних осіб (-7879,6 тис. гривень), та по частині чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (-7,3 тис. гривень) до відповідних призначень на цей період.

Видатків загального та спеціального фондів районного бюджету проведено в сумі 449088,3 тис. гривень, що складає 99,9 відсотка до уточненого плану на рік, у тому числі по загальному фонду – 439137,8 тис. гривень (99,3 відсотка), спеціальному – 9950,5 тис. гривень (134,6 відсотка).

Із загального обсягу видатків видатки соціального спрямування складають 94 відсотки, з них на освіту – 32,8 відсотка (143936,3 тис. гривень), охорону здоров’я – 15,6 відсотка (68530,3 тис. гривень), соціальний захист та соціальне забезпечення – 41,7 відсотка (183012,0 тис. гривень), культуру і мистецтво – 3,6 відсотка (15885,0 тис. гривень), фізичну культуру і спорт – 0,3 відсотка (1500,5 тис. гривень).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року вони зросли по галузі «Освіта» на 22757,6 тис. гривень або 18,8 відсотка, «Охорона здоров’я» на 11775,8 тис. гривень або 20,7 відсотка, «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення» на 40550,3 тис. гривень або 28,5 відсотка.

Обсяг видатків по захищених статтях склав 429821,6 тис. грн. або 97,9 у обсязі загального фонду, з них: на виплату заробітної плати – 203308,3 тис. гривень або 47,3 відсотка, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17417,2 тис. гривень або 4,1 відсотка, на інші захищені статті бюджету – 209096,1 тис. гривень або 48,6 відсотка.

Фінансування усіх розпорядників коштів районного бюджету здійснювалося з урахуванням фактичної потреби в умовах посилення фінансово-бюджетної дисципліни та першочергового фінансування видатків на оплату праці та інших захищених статей видатків.

Враховуючи вищенаведене і висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій, відповідно до статей 24, 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік взяти до уваги.

2. Затвердити:

- звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік згідно з додатком 1;

- звіт про використання коштів резервного фонду районного бюджету за 2012 рік згідно з додатком 2.

Голова районної ради

В.В.Попович

 Додаток 1

до рішення районної ради від 28.02.2013 433-18/2013 «Про звіт районної державної  адміністрації про виконання  районного бюджету за 2012 рік»

Звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік

а) Звіт про виконання дохідної частини районного бюджету за 2012 рік

тис. грн.

Код

НАЗВА ДОХОДІВ

Уточнений план на 2012 рік (тис.грн.)

Виконано за 2012 рік (тис.грн.)

Відсоток виконання (%)

РАЗОМ ВЛАСНИХ ДОХОДІВ Загального фонду 46429,7 38554,0 83,0
11010000  В тому числі податок на доходи з фізичних осіб 46082,6 38203,0 82,9
Всього доходів загального фонду 441094,1 432247,7 98,0
41020100  В тому числі дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 210686,3 210686,3 100,0
41010600 Кошти, шо надходять до районного бюджету з бюджетів територіальних громад 2315,3 1882,3 81,3
41030000 Субвенції з державного бюджету 181187,4 180742 99,8
41035000 Інші субвенції 475,4 383,1 80,6
Спеціальний фонд
21110000 Надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0 4
25000000  В тому числі власні надходження бюджетних установ 1942,5 5798,2 298,5
Субвенції з державного бюджету 4025,6 4204,5 104,4
Всього доходів спеціального фонду 5968,6 10007,5 104,4
ЗАГАЛЬНІ ДОХОДИ 447062,7 442255,2 98,9
41021900 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного збору 42,9 42,9 100,0
41010600 Кошти, що надходять до районного бюджету з бюджетів територіальних громад 2315,3 1882,3 81,3
41030000 Субвенції з державного бюджету 181187,4 180742 99,8
41035000 Інші субвенції 475,4 383,1 80,6
Всього доходів загального фонду 441094,1 432247,7 98,0

Спеціальний фонд

21110000 Надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,0 4,0
24110900 Відсотки за користування довгостроковим кредитом 0,5 0,8 160,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1942,5 5798,2 298,5
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 1153,7
41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що виробляли, транспортувалися та постачалися населенню 1108,5 1108,5 100,0
41035000 Інші субвенції 2917,1 1942,3 66,6
Всього доходів спеціального фонду 5968,6 10007,5 167,7
ЗАГАЛЬНІ ДОХОДИ 447062,7 442255,2 98,9

б) Звіт про виконання видаткової частини районного бюджету за 2012 рік

 

тис. грн.

Код

Найменування видатків

Затверджено на 2012 рік з урахуванням внесених змін

Виконано

Відсоток виконання

1

2

3

4

5

Загальний фонд

010000 Державне управління 1903,1 1847,7 97,1
070000 Освіта 145178,6 143936,3 99,1
080000 Охорона здоров`я 68774,5 68530,3 99,6
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 183446,0 183012,0 99,8
110000 Культура і мистецтво 15890,0 15885,0 100,0
120000 Засоби масової інформації 496,0 477,6 96,3
130000 Фізична культура і спорт 1587,8 1500,5 94,5
150000 Будівництво 39,9 39,9 100,0
160000 Сільське господарство 20,0 20,0 100,0
170000 Транспорт, дорожнє господарство 1504,4 1120,5 74,5
180000 Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 40,0 26,3 65,8
210000 Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха 53,8 24,8 46,1
250000 Інші видатки 704,5 507,0 72,0
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету 20992,2 20992,2 100,0
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 249,7 237,8 95,2
250380 Інші субвенції 1085,8 949,9 87,5
Разом видатків загального фонду 441966,3 439107,8 99,4

1

2

3

4

5

Кредитування

250908 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 30,0 30,0 100,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 441996,3 439137,8 99,4

Спеціальний фонд

Державне управління 2,1 1,3
Освіта 1628,2 4595,3 282,2
Охорона здоров»я 1026,9 1697,2 165,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення 263,8 32,5 12,3
Житлово-комунальне господарство 1108,5 1108,5 100,0
Культура і мистецтво 583,5 729,6 125,0
Засоби масової інформації 15,0 15,0 100,0
Фізична культура і спорт 17,8 17,4 97,8
Будівництво 72,2 72,2 100,0
Цільові фонди 198,4 90,5 45,6
Інші видатки 58,9 12,2 20,7
Інші субвенції 2357,3 1518,0 64,4
Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 60,8 60,8 100,0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 7393,4 9950,5 134,6
ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 449389,7 449088,3 99,9

 Підготовлено районною державною адміністрацією

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради І. І. Середюк

*******************************

Додаток 2 до рішення районної ради від 28.02.2013 № 433-18/2013 «Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік» про використання коштів резервного фонду районного бюджету за 2012 рік – на сайтах РДА, районноїради і редакціїгазети «НароднаВоля».

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!