Газета по-надвірнянськи
 

Порядок користування орендарями та користувачами нерухомим майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району та погодження проведення його реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення, капітального ремонту

17 червня 2013, 16:20 | Рубрика: Влада Версія для друку Версія для друку 937 переглядів

Додаток до рішення районної ради від 30 травня 2013 р. 505-19/2013

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює правила користування орендарями та користувачами нерухомим орендованим майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району (майном, що перебуває в користуванні) (надалі – майном), управління яким від імені територіальних громад сіл, селищ, міст району здійснює Надвірнянська районна рада (надалі – районна рада), та процедуру погодження здійснення реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення, капітального ремонту зазначеного майна.

1.2. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб, які є орендарями чи користувачами (надалі – орендарі (користувачі)) нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району та підприємств, установ, організацій, що є балансоутримувачами даного нерухомого майна і виступають орендодавцями.

1.3. Даний Порядок встановлює процедуру погодження здійснення орендарями (користувачами) реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення і капітального ремонту майна та запобігання здійсненню ними непогоджених надлишкових поліпшень, напрям яких органу управління майном невідомий. Завданням Порядку також є сприяння усуненню непорозумінь під час визначення частки комунального майна у ринковій вартості нерухомого майна, що містить здійснені орендарем поліпшення.

1.4. Терміни, що вживаються у даному Порядку:

Реконструкція – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною техніко-економічних показників або використанням об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів. Складовою частиною реконструкції об’єкта може бути його капітальний ремонт.

Капітальний ремонт – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із відновленням або покращенням експлуатаційних показників, із заміною або відновленням несучих чи огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Технічне переоснащення – заміна технічно-застарілого обладнання (без перепрофілювання).

Поліпшення майна – здійснені орендарем (користувачем) за час оренди (користування) заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану майна та (або) його споживчих якостей (проведення будівельно-ремонтних робіт, обладнання приміщення охоронною та протипожежною сигналізацією, телефонізація, перепланування, підключення його до водопроводу, каналізації, парового опалення, заміна електропроводки тощо).

Невід’ємні поліпшення майна – здійснені орендарем (користувачем) за час оренди (користування) заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості (які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди).

2. Умови користування майном

2.1. Орендар (користувач) майна зобов’язаний: використовувати майно, що передано йому в оренду (користування), тільки за прямим призначенням, визначеним Договором оренди (користування); утримувати майно в належному стані (не пошкоджувати стіни, підлогу, комунікації та інше); вчасно здійснювати усі види платежів у порядку і розмірах, передбачених Договором оренди (користування); підтримувати території, прилеглі до об’єкта, що орендується, та земельну ділянку в належному санітарному стані; своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт майна; за домовленістю сторін здійснювати плановий капітальний ремонт згідно з планом та графіком проведення капітального ремонту; у разі, коли необхідність капітального ремонту виникла з вини орендаря (користувача), у т. ч. і як результат його господарської діяльності, орендар (користувач) зобов’язаний за власні кошти за погодженням з районною радою виконати капітальний ремонт майна; безперешкодно допускати на об’єкт, що орендується, представників районної ради з метою перевірки його використання у відповідності до умов Договору оренди (користування); повернути майно в тому ж стані, в якому воно отримано, з урахуванням нормального зносу; виконувати інші обов’язки як тимчасовий власник та користувач об’єкта, переданого в оренду (користування).

3. Погодження проведення орендарями (користувачами) реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення, капітального ремонту майна.

3.1. Орендар (користувач) за рахунок власних коштів має право проводити реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення, капітальний ремонт майна за погодженням із районною радою.

3.2. Для отримання погодження районної ради на проведення реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення, капітального ремонту майна орендар (користувач) подає такі документи: письмове звернення на адресу районної ради з клопотанням погодити проведення реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення, капітального ремонту майна; письмову пропозицію балансоутримувача, що виступає орендодавцем (надавачем у користування) майна, щодо можливості та (або) необхідності проведення реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення, капітального ремонту майна; копію Договору оренди (користування) майном; проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення, капітального ремонту майна (проектно-кошторисна документація повинна бути погоджена з органами містобудування та архітектури у випадках, передбачених чинним законодавством) з технічним висновком про можливість проведення відповідних робіт. Виготовлення проектно-кошторисної документації не є підставою для проведення робіт з реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту майна; довідку балансоутримувача про вартість об’єкта оренди (користування) згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року.

3.3. Попереднє вивчення та опрацювання поданих орендодавцем (користувачем) документів, за дорученням голови районної ради, здійснює Фонд комунального майна району (надалі Фонд), який за наслідками розгляду документів готує пропозицію та проект рішення районної ради на засідання постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, комунальної власності (надалі – постійна комісія).

3.4. У разі подання орендарем (користувачем) документів у неповному обсязі або неналежно оформлених Фонд у п’ятиденний термін повідомляє заявника про необхідність усунення встановлених недоліків та встановлює термін. У випадку неусунення недоліків у встановлений термін подані документи повертають заявникові без розгляду.

3.5. Постійна комісія розглядає внесені Фондом пропозиції та представлені заявником документи і за наслідками розгляду питання подає рекомендації щодо погодження або вмотивованої відмови у погодженні проведення орендарями (користувачами) реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення, капітального ремонту майна.

3.6. За рекомендацією постійної комісії  дане питання вносять на сесію районної ради. Про результати розгляду питання на сесії районної ради орендаря (користувача)  інформують у десятиденний термін з дня прийняття рішення районної ради.

3.7. У рішенні районної ради про  погодження проведення орендарями (користувачами) реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення, капітального ремонту майна повинно бути:    посилання на відповідну проектно-кошторисну документацію  із зазначенням граничної суми витрат на проведення відповідних робіт; розмежування у обсягу і вартості робіт від’ємних та невід’ємних поліпшень майна; зазначення джерел та обсягу здійснення компенсації вартості невід’ємних поліпшень майна.

Граничний розмір виконаних орендарем (користувачем) за рахунок власних коштів поліпшень майна, які не можна відокремити без шкоди для майна, не може перевищувати 20 відсотків залишкової вартості будівлі (споруди, приміщення).

4. Витрати на проведення орендарями (користувачами) реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення, капітального ремонту майна.

4.1. Після отримання згоди орендар (користувач) складає графік виконання робіт і погоджує його з Фондом. Орендар (користувач) зобов’язаний завершити всі розпочаті роботи до закінчення терміну дії договору оренди (користування).

4.2. Відповідний обсяг робіт орендар (користувач) здійснює за рахунок власних коштів.

4.3. Виконання робіт по реконструкції, технічному переоснащенню, поліпшенню, капітальному ремонту нерухомого майна засвідчується комісійно у акті приймання-передачі, в якому в обов’язковому порядку зазначається об’єм та вартість робіт з поліпшення нерухомого майна, яке не можна відокремити без шкоди для майна

4.4.Орендодавець зобов’я­заний протягом п’яти робочих днів після підписання акта приймання-передачі виконаних робіт повідомити письмово районну раду та надати копію підтверджувальних документів.

4.5. Якщо капітальний ремонт чи поліпшення майна, які не можна відокремити без шкоди для майна, зроблено з дотриманням даного порядку,  орендар (користувач) має право на зарахування їх вартості в рахунок плати за користування об’єктом оренди або відшкодування вартості необхідних витрат.

4.6. Якщо орендар (користувач) без погодження районної ради зробив поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для майна, він не має права на відшкодування їх вартості і вони стають спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району.

4.7. Здійснені орендарем (користувачем) невід’ємні поліпшення нерухомого майна понад погоджений районною радою граничний обсяг витрат відшкодуванню не підлягають і є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району.

4.8. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, відшкодуванню не підлягають і є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст району.

4.9. Витрати, пов’язані з реконструкцією, технічним переоснащенням орендареві (користувачеві) не повертаються та не зараховуються до орендної плати.

4.10. Поточний ремонт переданого в оренду (користування) майна проводиться орендарем (користувачем) за його рахунок і відшкодуванню не підлягає.

4.11. Умови щодо витрат на проведення орендарями (користувачами) реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту нерухомого майна, передбачені даним Порядком, мають бути відображені в Договорі оренди (користування).

 

Ігор Середюк,

керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради.

 

 

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!