Газета по-надвірнянськи
 

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

22 грудня 2017, 16:23 | Рубрика: Акцент, Оголошення Версія для друку Версія для друку 195 переглядів

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» – код 00135390, нафтогазовидобувне управління «Надвірнанафтогаз» – код відокремленого підрозділу 00136515 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код громадянина-підприємця) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Юридична адреса: провулок Несторівський, буд. 3-5, м. Київ, 04053, ПАТ «Укрнафта»;

адреса реєстрації відокремленого підрозділу: вул. Грушевського, буд. 13, м. Надвірна, 78400, тел. (03475) 2-64-45, факс 2-25-24; (паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

2.1. Планована діяльність, її характеристика.

Видобуток вуглеводнів у межах Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища. Запланований видобуток вуглеводнів за рік становить нафти – 3100 т, конденсату – 400 т попутного та природного газу – 71 млн. м. куб.

2.2. Технічна альтернатива 1.

Технічна альтернатива видобутку вуглеводнів – відсутня.

2.3. Технічна альтернатива 2.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*.

3.1. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Пасічнянське нафтогазоконденсатне родовище в адміністративному відношенні розташоване на території Надвірнянського та Богородчанського районів Івано-Франківської області. Найбільшими населеними пунктами у районі родовища є м. Надвірна, селище Битків та село Пасічна.

3.2. Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Видобуток вуглеводнів планують здійснювати із 14 існуючих видобувних свердловин, 2 з яких розташовані у межах населеного пункту Пасічна, 6 свердловин розташовані у межах населеного пункту Битків, ще 6 свердловин розташовані за межами населених пунктів.

Санітарно-захисні зони навколо об’єктів видобутку, транспортування та збору вуглеводнів дотримані. Планова діяльність є безпечна для місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству.

Економічний вплив планової діяльності відображається зарахуванням рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату. Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі, оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2% рентної плати за користування надрами зараховується до районних бюджетів, 3% зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2% да обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів. Обслуговуючий персонал об’єктів нафтогазовидобутку Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища у переважній більшості складається з місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Пасічнянське нафтогазоконденсатне родовище розташоване на землях Пасічнянської, Битківської, Пнівської, Молодківської та Бабченської сільської ради. Площа родовища становить 36 км. кв.

Фонд свердловин родовища складається із 21 свердловини, з яких в експлуатаційному фонді знаходиться 14 – 10 нафтових (1, 452, 459, 806, 808, 811, 816, 900, 905, 912) та чотири газових (807, 903, 908, 909), у конт­рольному – одна (901), п’ять свердловин ліквідовано (800, 804, 809, 810, 817). Видобуток вуглеводнів планують здійснювати з 14 видобувних свердловин, 2 з яких розташовані у межах населеного пункту Пасічна, 6 свердловин розташовані за межами населеного пункту Битків, ще 6 свердловин розташовані за межами населених пунктів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

6.1. Щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні обмеження встановлюються дозволом на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів. При дотримання проекту розробки родовища та технологічних регламентів, вплив на навколишнє середовища мінімальний і екологічних обмежень не потребує. Заплановану діяльність проводять у межах відведених земельних ділянок. Санітарно-захисні зони навколо об’єктів видобутку, транспортування та збору вуглеводнів дотримані. Планова діяльність є безпечна для місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству.

Щодо технічної альтернативи 2.

6.2. Щодо територіальної альтернативи 1.

Пасічнянське нафтогазоконденсатне родовище в адміністративному відношенні розташоване на території Надвірнянського та Богородчанського районів Івано-Франківської області й альтернативи його розташуванню немає.

6.3. Щодо територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами.

7.1. Щодо технічної альтернативи 1:

У зв’язку з тим, що будівництво нових свердловин не передбачено, додаткового еколого-інженерного захисту не потрібно.

7.2. Щодо технічної альтернативи 2:

щодо територіальної альтернативи 1:

непотрібна.

7.3. Щодо територіальної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.

8.1. Щодо технічної альтернативи 1:

у процесі експлуатації видобувних свердловин Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища можуть мати місце впливи на геологічне, повітряне, водне та ґрунтове середовища. На рослинний і тваринний світ вплив планованої діяльності носитиме опосередкований характер. Потенційними джерелами впливу на довкілля є стаціонарні джерела викидів.

8.2. Щодо технічної альтернативи 2.

8.3. Щодо територіальної альтернативи 1:

у процесі експлуатації видобувних свердловин Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища можуть мати місце впливи на геологічне, повітряне, водне та ґрунтове середовища. На рослинний і тваринний світ вплив планованої діяльності носитиме опосередкований характер.

8.4. Щодо територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 2 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Планова діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінки впливу на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля.

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планується провести дослідження впливу на навколишнє середовище в процесі видобутку вуглеводнів в межах Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища. Буде проведено дослідження впливу на атмосферу, ґрунт та водні об’єкти в межах розташування родовища.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планової діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності,  визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу, громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу  на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначенийна першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та переданісуб’єкту господарювання  (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, які надають зауваженння і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.  Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальну інформацію про це включають до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Згідно з чинним законодавством України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде рішення Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА (вид рішення, згідно з частиною 1 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видає: Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації в Івано-Франківській області (орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення).

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації в Івано-Франківській області: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23 A; тел./факс – 52-61-50; начальник управління Гасимов Ріяфет Садиг огли (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа).

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!