Газета по-надвірнянськи
 

Як роботодавцю офіційноо формити найманого працівника?

28 січня 2020, 18:18 | Рубрика: Інформує ГУ ДПС в Івано-Франківській області Версія для друку Версія для друку 563 переглядів

Надвірнянськеуправління ДПС в Івано-Франківськійобластіінформує, щороботодавець, у якого є необхідністьприйняти на роботу працівниказобов’язанийвиконатипевні кроки для йогоофіційногопрацевлаштування.

По-перше – укласти з найманимпрацівникомтрудову угоду (контракт, договір) у письмовомувигляді. Видати наказ про прийняттяпрацівниканароботу та надіслатиповідомлення до податковоїінспекції за місцемреєстрації.

По-друге – в обов’язковому порядку передбачитивтрудовійугоді форму оплати праці, врахувавши при цьому, щозаробітна плата не може бути меншоюніжмінімальновстановленийрозмір. Зокрема, в 2020 роціцейпоказник становить – 4723 гривні.

При виплатімісячноїзаробітної плати роботодавецьзобов’язаний з нарахованоїзарплатиутримати та перерахувати до бюджету: 18 відсотківподатку на доходи фізичнихосіб, 1,5 відсоткавійськовогозбору, а такожсплатити 22 відсоткаєдиногосоціальноговнеску.

Для прикладу: При нарахуванніпрацівникузаробітної плати в розмірі 4723 гривніроботодавецьмаєутримати з працівника ПДФО (18%) – 850,14 грн, військовийзбір (1,5%) – 70,85 гривень. Відповіднороботодавецьзобов’язанийвиплатинайманомупрацівнику – 3802,01 грн.

Крім того, роботодавець за найманогопрацівникамаєсплатити на нарахованузаробітну плату єдинийвнесок (22%), який становить 1039,06 гривень.

Нагадаємо, що за порушення трудового законодавствапередбаченізначнісумиштрафів. Так, штраф за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформленняпрацівника на неповнийробочий час у разі фактичного виконанняроботиповнийробочий час та виплатузаробітної плати (винагороди) без нарахування та сплатиєдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування та податківскладає на сьогодні 141690 грн за кожного працівника, щодоякогоскоєнопорушення.

Водночасповідомляємо, щопрацівникиподатковоїслужбиспільно з представникамиДержпраці за дорученнямПрем’єр-міністраУкраїнивід 22.01.2020 року №2313/0/1-20 будутьпроводити заходи з детінізаціїзайнятостінаселення. В першу чергу буде проведена роз’яснювальна робота з суб’єктамигосподарювання, якіздійснюютьдіяльність у сферіторгівлі, харчування з метою недопущення до роботипрацівників без оформленнятрудовихвідносин.

Післяроз’яснювальнихзаходівпрацівникиконтролюючихорганівбудутьпроводитиперевіркизазначенихсуб’єктівгосподарюваннящододотриманнязаконодавства про працю.

Нагадуємо, щоофіційнепрацевлаштування – цезахистсоціальнихінтересівгромадян, гарантування права на соціальнівиплати та пенсійнезабезпечення. Крім того, нелегальна працязнижує доходи державного бюджету, а отже і можливістьфінансуваннядержавнихпрограмсоціальногоспрямування, інформує Надвірнянське управління ГУ ДПС в Івано-Франківській області звертає увагу.

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!