Газета по-надвірнянськи
 

Про бюджет Делятинської селищної територіальної громади на 2021 рік

30 грудня 2020, 12:50 | Рубрика: Оголошення Версія для друку Версія для друку 47 переглядів

код бюджету (09522000000)

ДЕЛЯТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Надвірнянського району

Третя сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2020 року

№ 60-3/2020

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», селищна рада вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:

– доходи Делятинського селищного бюджету територіальної громади у сумі 161 580 359,0 гривень, у т. ч. доходи загального фонду – 159 780 359,0 гривень, доходи спеціального фонду – 1 800 000,0 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки Делятинського селищного бюджету територіальної громади у сумі 161 580 359,0 гривень, у т. ч. видатки загального фонду – 159 613 759,0 гривень, видатки спеціального фонду 1 966 600,0 гривень;

– профіцит за загальним фондом селищного бюджету територіальної громади у сумі 166 600,0 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету територіальної громади – 166 600,0 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету територіальної громади у сумі 10 000,0 гривень, що становить 0,006 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

– резервний фонд селищного бюджету територіальної громади у сумі 150 000,0 гривень, що становить 0,09 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

Надати дозвіл відділу фінансів за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики у міжсесійний період, здійснювати внесення змін до доходів та видатків селищного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, здійснювати розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між головними розпорядниками коштів з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

Уповноважити селищного голову у випадках, передбачених другим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

3. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету територіальної громади на реалізацію державних та регіональних галузевих програм у сумі 1 790 150,0 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету територіальної громади на 2021 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101, 1032, 1033, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу   України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл відділу фінансів, в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право відділу фінансів отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету громади на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

3) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

11. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання селищного бюджету здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

12. Затвердити розподіл видатків, які здійснюються з 01 січня 2021 року відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, з бюджету територіальної громади, на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 3 до цього рішення.

13. Установити, що згідно з статтею 51 Бюджетного кодексу України, керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

14. Головним розпорядникам бюджетних коштів здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

15. Надати право відділу фінансів при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування селищного бюджету, з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

16. Дозволити селищному голові своїми розпорядчими документами: затверджувати проектно-кошторисні документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об’єкт, укладати угоди на виконання робіт поточного та капітального характеру, здійснювати оплату за експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, затверджувати титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт).

17. У разі внесення змін до бюджету на 2021 рік надати право селищному голові, головним розпорядникам коштів своїми розпорядчими документами вносити зміни до діючих цільових програм та Програми соціально-економічного та культурного розвитку Делятинської селищної ради на 2021 рік.

18. У видатках розпорядників коштів передбачити погашення заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2021 року.

19. Це рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року.

20. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

22. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови та постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики.

Детальніше про додатки до згаданого рішення – читайте на сайті https://delyatynska-gromada.gov.ua/docs.

Селищний голова

Богдан КЛИМ`ЮК.

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!