Газета по-надвірнянськи
 

Вища освіта у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ»

28 травня 2021, 11:01 | Рубрика: Акцент, Освіта Версія для друку Версія для друку 1,304 переглядів

Вищу освіту бакалавра комп’ютерної інженерії можна здобути у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ». «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» має юридичний статус вищого навчального закладу Національного транспортного університету (м. Київ) і є його відо­кремленим структурним підрозділом (ВСП).

У квітні 2021 року у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» успішно пройшла акредитацію бакалаврського рівня освіти спеціальність «123 – Комп’ютерна інженерія».

Після отримання державного диплому бакалавра випускники стають професійними кадрами нової формації у сфері комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій, які здатні самостійно вирішувати інженерні задачі з проектування, вибору засобів та реалізації програмно-апаратних рішень у галузі комп’ютерних систем і мереж, а також подальший їх супровід; оперативно реагувати на потреби та вимоги ринку праці і вирішувати складні спеціалізовані інженерні задачі та практичні проблеми з використанням комп’ютерних інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності.

Підготовку бакалаврів і спеціалістів «Комп’ютерна інженерія» у коледжі ведуть висококваліфіковані спеціалісти та вчені у галузі комп’ютерної інженерії:

Николайчук Ярослав Миколайович (є корінним жителем м. Надвірна) – доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук національного прогресу, академік Української академії наук, Української академії наук національного прогресу та Міжнародної академії інформатики. Наукові здобутки – підготовка 31-го кандидата технічних наук зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» та 5-ти докторів наук. Професор Ярослав Николайчук опублікував понад 400 наукових праць, із них 40 – у міжнародній науково-метричній базі Scopus. Отримав понад 80 патентів на винаходи, видав 4 навчальні посібники для студентів із дисципліни «Спеціалізовані комп’ютерні системи», одноосібні монографії на фундаментальних основах інформаційної техніки: «Теорія джерел інформації», «Коди поля Галуа: теорія та застосування», колективна монографія за редакцією Я. М. Николайчука «Спеціалізовані комп’ютерні технології в інформатиці».

Гринчишин Тарас Михайлович – кандидат технічних наук, викладач-методист. Голова циклової комісії програмування та інформатики. Активно займається науково-методичною роботою. Опублікував 46 науково-методичних праць, з яких 12 – у фахових виданнях України, 6 – у журналах, які входять у міжнародну науково-метричну базу Scopus. Отримав у співавторстві 3 патенти України (ще на три подано заявку). Є співавтором одного навчального підручника, монографій та методичних видань. У 2011-му – лауреат обласної премії «Молодий вчений року».

Кандидат технічних наук, викладач вищої категорії Волинський Орест Ігорович. Опублікував 62 науково-методичні праці, з яких 10 – у фахових виданнях України, 12 – у журналах, які входять у міжнародні науково-метричні бази. Отримав 5 патентів України. Співавтор 6-ти методичних вказівок до лабораторних та практичних занять, а також 1-го конспекту лекцій із відповідних дисциплін, 3 колективних монографій.

Кандидат технічних наук, доцент Грига Володимир Михайлович. Результат науково-методичної роботи – понад 70 науково-методичних праць, з яких 14 – у фахових виданнях України, 21 – у журналах, які входять у міжнародні науково-метричні бази Scopus і Web of Sciense. Отримав 12 патентів України. Співавтор 8-ми методичних вказівок до лабораторних та практичних занять, 1 колективної монографії.

Викладач Ілько Михайло Васильович активно працює з обдарованою молоддю, засновник і керівник гуртка «СофтКлуб», студенти якого – учасники півфіналу першості світу з програмування, інструктор мережної академії Cisco. Має понад 10 наукових публікацій, із них 1 – у журналі, який входить у міжнародні науково-метричні бази Scopus, є розробником 5 методичних вказівок.

Подальше навчання для здобуття диплому магістра випускники можуть продовжити у будь-якому ВНЗ України, де готують магістрів галузі знань 12 Інформаційних технологій, зокрема, у вузах, з якими активно співпрацює циклова комісія програмування та інформатики: в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на кафедрі «Комп’ютерні системи та мережі», завідувач кафедри – відомий спеціаліст у галузі комп’ютерної інженерії та телекомунікаційних систем і мереж, доктор технічних наук, професор С. І. Мельничук, та в Прикарпатському національному університеті імені В. Стефаника.

Абітурієнти по закінченні школи, які мають повну середню освіту, можуть протягом 3-х років 10 місяців отримати вищу освіту бакалавра зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія». За скороченою формою для молодших спеціалістів навчання триватиме 1 рік 10 місяців.

Відповідно до умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра (ОКР молодшого спеціаліста) проводитимуть конкурсний відбір за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання із двох предметів та фахового випробування.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти необхідно здати ЗНО із трьох предметів: українська мова, математика і третій предмет на вибір (історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія).

У 2021 році приймають сертифікати ЗНО 2018-2021 років.

Із детальнішою інформацією щодо вступу можна ознайомитись на сайті коледжу http://ncntu.com.ua/, а якщо виникають запитання – звернутись у приймальну комісію коледжу за тел. 097-811-58-25.

Тарас ГРИНЧИШИН,

голова циклової комісії

програмування та інформатики

Надвірнянського фахового коледжу НТУ.

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!