Газета по-надвірнянськи
 

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

5 листопада 2021, 13:20 | Рубрика: Оголошення Версія для друку Версія для друку 447 переглядів

___________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

20215287958

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність:

Об’єктом планованої діяльності є видобування валунно-гравійно-піщаних порід, придатних для виготовлення збагаченої піщано-гравійної суміші, гравію та щебеню з валунів, гравію та збагаченого піску на Тарновицькому родовищі загальною площею 94,9 га, що розташоване на відстані близько 4 км на північний схід від м. Надвірна в Надвірнянському районі Івано-Франківської області на території Фітьківської сільської ради.

Технологічна схема видобувних робіт передбачає безпосередню розробку корисної копалини механізованим способом з застосуванням одноковшового екскаватора типу «драглайн» із наступним перевезенням автотранспортом до місця переробки.

Просування фронту видобувних робіт паралельне. Планується зачистка покрівлі з метою уникнення забруднення корисної копалини; розробку корисної копалини проводити механізованим способом з навантаженням гірничої маси в транспортні засоби екскаватором; транспортування корисної копалини (валунно-гравійно-піщаних порід) до місця призначення (дробильно-сортувальна установка на відстані 0.5 км) та шару зачистки у відвали буде здійснюватися автосамоскидами.

2. Суб’єкт господарювання:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАРНОВИЦЬКИЙ КАР’ЄР-КАРПАТИ», ЄДРПОУ 38629740

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Шевченка, буд. 94

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел.: (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, контактна особа: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення складає 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) із моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля й іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подавати письмово (у т. ч. в електронному вигляді) й усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядають.

Тимчасово, на період дії та у межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводять і не призначають на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановано.

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; тел.: (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, контактна особа: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35: тел.: (044) 206-31-40; (044) 206-31-50, контактна особа: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: Котяш Лада Павлівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймають протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 2 пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 230 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

-

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності:

Переріслянська сільська рада об’єднаної територіальної громади, вул. Січових Стрільців, 21, с. Перерісль Івано-франківської області, 78420, Молдавчук Володимир Іванович, доступ до звіту з 8 листопада 2021 р.; тел. 097-975-27-73.

Офіс ТОВ «ТАРНОВИЦЬКИЙ КАР’ЄР-КАРПАТИ» знаходиться за адресою: 78400, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Шевченка, буд. 94, контактна особа – Абрам’юк Катерина Миколаївна; тел.: 096-134-86-73, 067-286-84-14; e-mail: tarnov_kar@i.ua, доступ до звіту з 8 листопада 2021 р.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися).

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!