Газета по-надвірнянськи
 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

30 грудня 2022, 11:14 | Рубрика: Оголошення Версія для друку Версія для друку 202 переглядів

Комунальне підприємство «НАДВІРНАВОДОКАНАЛ»

(код ЄДРПОУ 34231999)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Місцезнаходження юридичної особи: 78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Комунальна, 3, контактний телефон +38(067)344-77-97.

2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

2.1.Планована діяльність, її характеристика.

Видобування підземних вод Надвірнянського родовища питних підземних вод у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Планована діяльність здійснюється з метою забезпечення питного та господарсько-побутового водопостачання м. Надвірна. Обсяг видобування питних підземних вод не перевищує затверджених експлуатаційних запасів, що становить 22,6 тис. м куб./добу.

Технічна альтернатива 1.

Продовження видобування питних підземних вод (корисні копалини загальнодержавного значення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. №827) Надвірнянського родовища з метою централізованого водопостачання м. Надвірна. Експлуатація продовжується наявним фондом обладнання в межах затверджених запасів. Видобування питних підземних вод здійснюють відповідно до дозволу на спеціальне водокористування та спеціального дозволу на користування надрами. Територія водозабору повністю облаштована та експлуатується підприємством.

Технічна альтернатива 2.

У зв’язку з тим, що технічна альтернатива 1 є найефективнішою з точки зору раціонального й екологічно безпечного видобування підземних вод, ділянка експлуатується, затверджені балансові експлуатаційні запаси питних підземних вод, наявна інфраструктура, отже, технічна альтернатива 2 не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Плановану діяльність із видобування питних підземних вод Надвірнянського родовища здійснюють на території с. Пнів на заході від м. Надвірна, правий берег р. Бистриця Надвірнянська, запаси якого затверджено Державною комісією України із запасів корисних копалин і враховані державним балансом запасів корисних копалин. Водозабір здійснюється у межах земельної ділянки загальною площею 9,9577 га, що передана підприємству КП «Надвірнаводоканал» у постійне користування. Додаткове відведення землі не передбачається. Експлуатація родовища здійснюється на підставі Спеціального дозволу на користування надрами № 5820 від 29 липня 2013 року.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно, у зв’язку з тим, що діючий водозабір розташований у межах чітко визначеної земельної ділянки. Враховуючи, що свердловини водозабору КП «Надвірнаводоканал» у задовільному стані й оснащенні робочим насосним обладнанням, розгляд альтернативного місця планованої діяльності є недоцільним.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від планованої діяльності має позитивний характер. Видобування питних підземних вод забезпечує можливість їх використання для господарсько-питного водопостачання м. Надвірна, що відповідає вимогам діючих стандартів якості. Місцевих жителів забезпечують робочими місцями, покращують матеріальні умови життєдіяльності жителів і працюючих, плануються додаткові грошові надходження до бюджетів всіх рівнів. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності та здоров’я місцевих жителів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

КП «Надвірнаводоканал» здійснює видобування питних підземних вод Надвірнянського родовища з метою централізованого водопостачання м. Надвірна. Експлуатаційні запаси Надвірнянського родовища питних підземних вод затверджені УТКЗ станом на 16.12.1980 р. №4067 у таких обсягах: – балансові: – кат. А – 12,1 тис. м куб./добу, кат. В – 7,3 тис. м куб./добу кат. С1 – 3,2тис. м куб./добу. Разом : А+В+С 22,6 тис. м куб./добу.

Ліміт забору води з підземних джерел згідно з Дозволом на Спеціальне водокористування від 08.09.2020 р. № 43/ІФ/49д-20 становить 2682,8 м куб./добу та 979,24 тис. м куб./рік.

Для видобування питних підземних вод на родовищі використовують два водозабори – малий (ділянка Надвірнянська-1) і головний (ділянка Надвірнянська-2). Малий водозабір експлуатує свердловину №1, а головний водозабір – свердловини №№ 12Г, 16, 21Г, 22Г та 23Г, які виводять питні підземні води з алювіальних відкладів верхньонеоплейстоценового віку.

За допомогою глибинних електронасосних агрегатів ЕВЦ-10-120-60 та ЕВЦ 8-40-90 здійснюють підйом води зі свердловин, далі подають технологічним обладнанням для знезараження та подальшої передачі споживачам. Територія поясів зони санітарної охорони водозабірних споруд витримана й огороджена, джерела забруднення відсутні.

6. Екологічні й інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Видобуток підземних вод має проводитися в обсягах не більше затверджених експлуатаційних запасів та дотриманні гідрогеологічних експлуатаційних параметрів свердловин. З метою раціональної експлуатації водозабору необхідно виконувати наступні заходи: видобуток води із свердловин проводити згідно із затвердженими експлуатаційними запасами водозабірних ділянок, технологічними схемами розробки та Правилами розробки родовищ питних підземних вод. Дотримання вимог та виконання заходів у межах поясів ЗСО; дотримання умов спеціального водокористування; допустимі рівні шуму; безпечна експлуатація обладнання та устаткування відповідно до діючих в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів.

Щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1: дотримання меж поясів зон санітарної охорони.

Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Будівництво нових свердловин не планують. Інженерну підготовку і захист території здійснює існуюча інфраструктура. Прийняті рішення при експлуатації забезпечують раціональне використання підземних вод та земельних ресурсів. На родовищі використовують закриту систему забору, розподілу води, яка задовольняє умовам, що не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Обрано оптимальні маршрути і довжини трас водопроводів з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій.

Щодо технічної альтернативи 2: не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1: Надвірнянське родовище питних підземних вод знаходиться в межах земельної ділянки, наданої у постійне користування КП «НАДВІРНАВОДОКАНАЛ», розташованої у с. Пнів. Зони санітарної охорони витримані, передбачені заходи, що не допускають забруднення водоносних горизонтів.

Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1: У процесі нормальної експлуатації Надвірнянського родовища питних підземних вод можливі впливи планованої діяльності носять не прямий, в основному, опосередкований, позитивний характер.

- клімат і мікроклімат: процес видобутку питних підземних вод за визначеною технологією не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів і інших речовин, та володіють парниковим ефектом тощо.

- повітряне середовище: вплив від реалізації планованої діяльності практично відсутній;

- акустичне середовище: вплив відсутній;

- ґрунти та земельні ресурси: не передбачається;

- геологічне середовище: очікуваний головний вплив геотехногенного характеру – допустимий, пов’язаний безпосередньо з видобутком підземних вод (природно відновлюванні ресурси); супроводжується гідродинамічними змінами – локальним утворенням депресійної воронки в районі водозабору із тимчасовим зниженням рівня підземних вод цільового водоносного горизонту; обмежується просторовими межами родовища (ділянки видобутку).

- водне середовище: вплив на поверхневі води не передбачається. Стічні води передають на утилізацію комунальному підприємству згідно з договором. Забруднення підземних вод планованою діяльністю не передбачається;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: негативний вплив не очікується (озеленення території на сучасному рівні, розташування ділянки родовища за межами об’єктів ПЗФ);

- навколишнє соціальне середовище: прогнозується позитивний вплив від реалізації планованої діяльності, оскільки забезпечені робочі місця. Також реалізація планованої діяльності забезпечує податкові надходження до бюджетів різних рівнів;

- навколишнє техногенне середовище: негативного впливу на пам’ятки архітектури, історії та культури, зони рекреації, оточуючі культурні ландшафти, комунікаційні мережі, автодороги, суміжні будівлі і споруди й інші елементі техногенного середовища від планованої діяльності не очікується.

- відходи: утворення відходів у процесі експлуатації родовища (видобутку підземних вод) не передбачається.

Щодо технічної альтернативи 2: не розглядаються.

Щодо територіальної альтернативи 1: Не передбачається або мінімізований за рахунок використання наявного фонду (свердловин) та комунікацій, а також за відсутності потреби у проведенні геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт (за винятком планово-регламентних робіт з обслуговування водозабору).

Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планована діяльність видобуток мінеральних підземних вод належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (у тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля – немає.

11. Планований обсяг досліджень і рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі у ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надають можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводять і не призначають на дати, що припадають на цей період, про що зазначають в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, які надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Висновок з оцінки впливу на довкілля

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видає Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської ОДА,

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

який в подальшому буде використаний для отримання інших документів дозвільного характеру, передбачених законодавством, за умови, що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно з пунктом 9 статті 9 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації

(найменування уповноваженого органу,

76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова 23 A, main@eco.if.gov.ua

поштова адреса, електронна адреса,

(0342) 52-61-50, Пліхтяк Андрій Дмитрович

(номер телефону та контактна особа)

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!