Газета по-надвірнянськи
 

Про бюджет Делятинської селищної територіальної громади на 2024 рік

22 грудня 2023, 16:34 | Рубрика: Оголошення Версія для друку Версія для друку 611 переглядів

(код бюджету 09522000000)

Рішення № 1435-42/2023 від 21 грудня 2023 р. 42-ї чергової сесії восьмого скликання Делятинської селищної ради Надвірнянського району.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціального розвитку та регуляторної політики, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2024 рік:

- доходи бюджету Делятинської селищної територіальної громади у сумі 187 063 790,0 гривень, у тому числі доходи загального фонду – 184 628 790,0 гривень та доходи спеціального фонду – 2 435 000,0 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки бюджету Делятинської селищної територіальної громади у сумі 187 063 790,0 гривень, у тому числі видатки загального фонду – 184 528 790,0 гривень та видатки спеціального фонду – 2 535 000,0 гривень;

- профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 100 000,0 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади – 100 000,0 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у сумі 20 000,0 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у сумі 500 000,0 гривень, що становить 0,27 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Делятинської селищної територіальної громади на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3 до цього рішення.

Надати дозвіл відділу фінансів Делятинської селищної ради за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики у міжсесійний період, здійснювати внесення змін до доходів та видатків бюджету селищної територіальної громади:

- за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, здійснювати розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між головними розпорядниками коштів з подальшим затвердженням на сесії селищної ради;

- за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів селищного бюджету за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної і економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду бюджету, програм, що фінансуються з бюджету Делятинської селищної територіальної громади, без зміни загального обсягу бюджетних призначень, а також здійснювати передачу коштів із загального до спеціального та із спеціального до загального фондів бюджету територіальної громади.

Уповноважити селищного голову у випадках, передбачених другим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

3.Затвердити на 2024 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.Затвердити на 2024 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат бюджету Делятинської селищної територіальної громади на реалізацію державних та регіональних галузевих програм у сумі 5 683 000,0 гривень, згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.Установити, що до доходів загального фонду бюджету Делятинської селищної територіальної громади на 2024 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями

97, 101, 1032, 1033, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Делятинської селищної територіальної громади на 2024 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

8.Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу  України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

9.Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- обслуговування державного (місцевого) боргу;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- наукову і науково-технічну діяльність;

- роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар’єрних функцій зони відчуження;

- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

- заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

- здійснення розвідувальної діяльності;

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

- оплату енергосервісу;

- виплати за державними деривативами;

- програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

- середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я.

10.Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл відділу фінансів Делятинської селищної ради, в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Делятинської селищної територіальної громади на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

11.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право відділу фінансів Делятинської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Делятинської селищної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12.Головним розпорядникам коштів бюджету Делятинської селищної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13.Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання бюджету Делятинської селищної територіальної громади здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

14.Затвердити розподіл видатків, які здійснюються з 01 січня 2024 року відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, з бюджету селищної територіальної громади, на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 3 до цього рішення.

15.Установити, що згідно з статтею 51 Бюджетного кодексу України, керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

16.Головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів здійснювати попередню оплату товарів, робіт та послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

17.Надати право відділу фінансів Делятинської селищної ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування бюджету селищної територіальної громади, з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

18.Дозволити селищному голові своїми розпорядчими документами: затверджувати проектно-кошторисні документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об’єкт, укладати угоди на виконання робіт поточного та капітального характеру, здійснювати оплату за експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, затверджувати титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт).

19.У разі внесення змін до бюджету на 2024 рік надати право селищному голові, головним розпорядникам коштів своїми розпорядчими документами вносити зміни до діючих цільових програм та Програми соціально-економічного розвитку Делятинської селищної територіальної громади на 2024 рік.

20.У видатках розпорядників коштів передбачити погашення заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2024 року.

21.Це рішення набуває чинності з 1 січня 2024 року.

22.Додатки 1,2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

23.Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

24.Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови та постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики.

Селищний голова

Богдан КЛИМ’ЮК.

Додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 до цього рішення – на сайті Делятинської селищної територіальної громади https://delyatynska-gromada.gov.ua.

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!