Газета по-надвірнянськи
 

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від виробничої діяльності

23 лютого 2024, 09:49 | Рубрика: Оголошення Версія для друку Версія для друку 994 переглядів

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкта: Установка компримування газу Пасічнянського газопереробного цеху Долинського газопереробного заводу.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Публічне акціонерне товариство «Укрнафта», ПАТ «Укрнафта».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00135390.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактні дані: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5 тел./факс: (044) 506-10-03 e-mail: office@ukrnafta.com.

Місцезнаходження об’єкта Установка компримування газу Пасічнянського газопереробного цеху Долинського газопереробного заводу:Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с. Пнів, вул. Січових Стрільців, буд. 151.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Установка компримування газу Пасічнянського газопереробного цеху Долинського газопереробного заводу є діючим об’єктом, що введений в експлуатацію в 1965 році, та має актуальний дозвіл на викиди забруднюючих речовин. Зміни потужності, реконструкції, модернізації і розширення діяльності, які би привели до збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря, не відбулося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критерії визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» продовження ведення господарської діяльності на об’єкті не підлягає оцінці впливу на довкілля, оскільки зміни не відбувалися та об’єкт введений в експлуатацію до вступу в дію закону.

Загальний опис об’єкта: Установка компримування газу Пасічнянського газопереробного цеху призначена для проміжного компримування і подачі газу на компресорну установку газліфтного газу. При необхідності можлива подача газу в магістральний газопровід для реалізації споживачам. Основними забруднюючими речовинами є оксид вуглецю, оксиди азоту, метан, які виділяються при спалюванні палива в газоперекачувальних агрегатах. На об’єкті встановлено газомотокомпресори марки 10ГКН, 10 ГКМ потужністю 993-1103 кВт (10 шт.).Стравлення газу з ГМК, технологічних газопроводів, посудин проводиться на свічу.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. В процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря можуть надходити забруднюючі речовини та парникові гази в кількості 29158,54697 т/рік, в тому числі (т/рік): залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,009; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,0004; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 322,482; оксид вуглецю 123,415; фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень 0,0003; фториди, що легко розчиняються (наприклад, NaF) та їх сполуки в перерахунку на фтор0,001; фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор0,001; бутан 3,08123; гексан 0,56332; пентан 1,38035; метан 86,976; масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і ін.) 2,26E-09; вуглеводні насичені C12 – C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець0,763; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 0,0002; пропан 4,53684; етан 5,84733; вуглецю діоксид 28608,25; азоту (1) оксид (N2O)1,24. Підприємство відноситься додругоїгрупи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: на об’єкті не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, тому заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи щодо скорочення викидів передбачені «Програмою заходів по технічному переоснащенню газопереробних заводів ПАТ «Укрнафта» до 2030 року», яка включає заміну компресорів на сучасне обладнання до 31.12.2030 року.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Для запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично-допустимих викидів у процесі виробництв необхідно проводити систематичний контроль виробничих процесів та профілактику технологічного обладнання, ведення технологічного процесу повинно здійснювати у відповідності з технологічним регламентом, затвердженим в установленому порядку. При виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідно діяти згідно Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Максимальні концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря під час роботи підприємства не перевищують гранично-допустимих концентрацій. Санітарно-захисна зона витримана. На підприємстві ведеться контроль за станом атмосферного повітря.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

З пропозиціями та зауваженнями від громадських організацій та окремих громадян протягом 30 календарних днів з дати публікації даного повідомлення звертатися до Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою:76015, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, електронна пошта: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07.

Прокоментуй!

Залиште коментарій

*

!!! Коментарій буде розміщено після погодження модератором !!!