- Народна Воля - http://volya.if.ua -

Карта сайту

Posted By Модератор On 19.12.2010 @ 13:05 In | Comments Disabled

Page 1 of 337 : Вперед [1]

Публікації


Article printed from Народна Воля: http://volya.if.ua

URL to article: http://volya.if.ua/karta-sajtu/

URLs in this post:

[1] Вперед: http://volya.if.ua/index.php?page_id=384&pg=2

[2] Інформує ГУ ДПС в Івано-Франківській області: http://volya.if.ua/category/informuje-odpi/

[3] Заяву про перехід на спрощену систему оподаткування подавайте не пізніше 15 березня: http://volya.if.ua/2019/03/zayavu-pro-perehid-na-sproschenu-systemu-opodatkuvannya-podavajte-ne-piznishe-15-bereznya/

[4] Центри обслуговування платників Надвірнянського управління надали майже півтори тисячі адмінпослуг: http://volya.if.ua/2019/03/tsentry-obsluhovuvannya-platnykiv-nadvirnyanskoho-upravlinnya-nadaly-majzhe-pivtory-tysyachi-adminposluh/

[5] "Cпрощенці" Надвірнянщини сплатили до місцевих бюджетів майже 6 млн. грн.: http://volya.if.ua/2018/04/cproschentsi-nadvirnyanschyny-splatyly-do-mistsevyh-byudzhetiv-majzhe-6-mln-hrn/

[6] "Бізнесменам" Надвірнянщини повернули майже 12 мільйонів ПДВ: http://volya.if.ua/2017/11/biznesmenam-nadvirnyanschyny-povernuly-majzhe-12-miljoniv-pdv/

[7] 24 лютого – податковий семінар: http://volya.if.ua/2021/02/24-lyutoho-podatkovyj-seminar/

[8] 5 березня – прийом громадян: http://volya.if.ua/2020/02/5-bereznya-pryjom-hromadyan/

[9] 5 лютого – кущовий семінар для платників податків: http://volya.if.ua/2020/01/5-lyutoho-kuschovyj-seminar-dlya-platnykiv-podatkiv/

[10] «Cпрощенці» 1 групи втрачають право на сплату ЄСВ не менш ніж 0,5 мінімального страхового внеску: http://volya.if.ua/2017/12/cproschentsi-1-hrupy-vtrachayut-pravo-na-splatu-esv-ne-mensh-nizh-05-minimalnoho-strahovoho-vnesku/

[11] Із 1 грудня мінімальна зарплата – 1600 грн.: http://volya.if.ua/2016/12/iz-1-hrudnya-minimalna-zarplata-1600-hrn/

[12] Індивідуальні податкові консультації: право на роз’яснення платника: http://volya.if.ua/2018/03/indyvidualni-podatkovi-konsultatsiji-pravo-na-rozyasnennya-platnyka/

[13] Інтерфейс Електронного кабінету удосконалено: http://volya.if.ua/2020/10/interfejs-elektronnoho-kabinetu-udoskonaleno/

[14] Бізнес Надвірнянщини збільшив сплату податків і зборів майже на 65 мільйонів гривень: http://volya.if.ua/2019/10/biznes-nadvirnyanschyny-zbilshyv-splatu-podatkiv-i-zboriv-majzhe-na-65-miljoniv-hryven/

[15] Бізнес Надвірнянщини щомісяця збагачує зведений бюджет України майже на 41 мільйон гривень: http://volya.if.ua/2016/10/biznes-nadvirnyanschyny-schomisyatsya-zbahachuje-zvedenyj-byudzhet-ukrajiny-majzhe-na-41-miljon-hryven/

[16] Більш як 13 тисяч адміністративних послуг надано платникам у Центрах обслуговування за січень – червень 2018 року: http://volya.if.ua/2018/07/bilsh-yak-13-tysyach-administratyvnyh-posluh-nadano-platnykam-u-tsentrah-obsluhovuvannya-za-sichen-cherven-2018-roku/

[17] Більш як 7 мільйонів гривень військового збору надійшло до держбюджету: http://volya.if.ua/2018/06/bilsh-yak-7-miljoniv-hryven-vijskovoho-zboru-nadijshlo-do-derzhbyudzhetu/

[18] Більше 11 мільйонів гривень плати за землю надійшло до місцевих бюджетів Надвірнянщини: http://volya.if.ua/2018/06/bilshe-11-miljoniv-hryven-platy-za-zemlyu-nadijshlo-do-mistsevyh-byudzhetiv-nadvirnyanschyny/

[19] Більше 3,5 тисяч платників обслуговує Надвірнянська ОДПІ: http://volya.if.ua/2017/09/bilshe-35-tysyach-platnykiv-obsluhovuje-nadvirnyanska-odpi/

[20] В Електронному кабінеті запроваджено новий сервіс: http://volya.if.ua/2018/04/v-elektronnomu-kabineti-zaprovadzheno-novyj-servis/

[21] В який термін слід подати податкову декларацію про майновий стан та доходи?: http://volya.if.ua/2018/04/v-yakyj-termin-slid-podaty-podatkovu-deklaratsiyu-pro-majnovyj-stan-ta-dohody/

[22] В який термін та за який період суб’єкту господарювання надають акт звірки розрахунків за податками, зборами та ЄВ?: http://volya.if.ua/2018/03/v-yakyj-termin-ta-za-yakyj-period-subjektu-hospodaryuvannya-nadayut-akt-zvirky-rozrahunkiv-za-podatkamy-zboramy-ta-ev/

[23] Від власників земельних ділянок бюджети заробили майже 10 мільйонів гривень: http://volya.if.ua/2018/05/vid-vlasnykiv-zemelnyh-dilyanok-byudzhety-zarobyly-majzhe-10-miljoniv-hryven/

[24] Від платників податків – майже 430 мільйонів гривень...: http://volya.if.ua/2017/08/vid-platnykiv-podatkiv-majzhe-430-miljoniv-hryven/

[25] Відмова у прийнятті податкової звітності: http://volya.if.ua/2018/02/vidmova-u-pryjnyatti-podatkovoji-zvitnosti/

[26] Відома спортсменка Надвірнянщини Наталія Ільків приєдналась до кампанії декларування 2018: http://volya.if.ua/2019/04/vidoma-sportsmenka-nadvirnyanschyny-nataliya-ilkiv-pryjednalas-do-kampaniji-deklaruvannya-2018/

[27] Відомості про суми виплачених доходів – в Електронному кабінеті платника: http://volya.if.ua/2018/02/vidomosti-pro-sumy-vyplachenyh-dohodiv-v-elektronnomu-kabineti-platnyka/

[28] Використовуйте електронні сервіси ДПС та звітуйте легко через Електронний кабінет: http://volya.if.ua/2020/09/vykorystovujte-elektronni-servisy-dps-ta-zvitujte-lehko-cherez-elektronnyj-kabinet/

[29] Використовуючи «Електронний кабінет» платники можуть самостійно перевіряти розрахунки з бюджетом, подавати звітність, сплачувати податки і збори, а також користуватись іншими сервісами: http://volya.if.ua/2021/03/vykorystovuyuchy-elektronnyj-kabinet-platnyky-mozhut-samostijno-pereviryaty-rozrahunky-z-byudzhetom-podavaty-zvitnist-splachuvaty-podatky-i-zbory-a-takozh-korystuvatys-inshymy-servisamy/

[30] Власники нерухомості сплатили більш як 800 тисяч гривень: http://volya.if.ua/2018/06/vlasnyky-neruhomosti-splatyly-bilsh-yak-800-tysyach-hryven/

[31] Внесено зміни до Податкового кодексу України: http://volya.if.ua/2020/06/vneseno-zminy-do-podatkovoho-kodeksu-ukrajiny-2/

[32] Внесено зміни до Положення про форму і зміст розрахункових документів: http://volya.if.ua/2018/04/vneseno-zminy-do-polozhennya-pro-formu-i-zmist-rozrahunkovyh-dokumentiv/

[33] Внесок у Пенсійний фонд від платників Надвірнянщини майже 250 млн. грн.: http://volya.if.ua/2019/11/vnesok-u-pensijnyj-fond-vid-platnykiv-nadvirnyanschyny-majzhe-250-mln-hrn/

[34] Графік виїзного прийому громадян посадовими особами Надвірнянської об’єднаної державної податкової інспекції на I квартал 2018 року: http://volya.if.ua/2018/01/hrafik-vyjiznoho-pryjomu-hromadyan-posadovymy-osobamy-nadvirnyanskoji-objednanoji-derzhavnoji-podatkovoji-inspektsiji-na-i-kvartal-2018-roku/

[35] Графік виїзного прийому громадян посадовими особами Надвірнянської об’єднаної державної податкової інспекції на II квартал 2017 року: http://volya.if.ua/2017/04/hrafik-vyjiznoho-pryjomu-hromadyan-posadovymy-osobamy-nadvirnyanskoji-objednanoji-derzhavnoji-podatkovoji-inspektsiji-na-ii-kvartal-2017-roku/

[36] Графік виїзного прийому громадян посадовими особами Надвірнянської ОДПІ на 4-ий квартал 2016 року: http://volya.if.ua/2016/10/hrafik-vyjiznoho-pryjomu-hromadyan-posadovymy-osobamy-nadvirnyanskoji-odpi-na-4-yj-kvartal-2016-roku/

[37] Графік роботи Центру обслуговування платників податків: http://volya.if.ua/2017/09/hrafik-roboty-tsentru-obsluhovuvannya-platnykiv-podatkiv/

[38] Громадянам, які є власниками декількох земельних ділянок та мають право на пільгу, необхідно до 1 травня подати відповідну заяву до фіскальної служби: http://volya.if.ua/2018/03/hromadyanam-yaki-je-vlasnykamy-dekilkoh-zemelnyh-dilyanok-ta-mayut-pravo-na-pilhu-neobhidno-do-1-travnya-podaty-vidpovidnu-zayavu-do-fiskalnoji-sluzhby/

[39] Громадянину, який отримував у 2017 році грошове утримання від фізичної особи, згідно з договором про довічне утримання, необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи не пізніше 2 травня 2018 року: http://volya.if.ua/2018/04/hromadyanynu-yakyj-otrymuvav-u-2017-rotsi-hroshove-utrymannya-vid-fizychnoji-osoby-zhidno-z-dohovorom-pro-dovichne-utrymannya-neobhidno-podaty-podatkovu-deklaratsiyu-pro-majnovyj-stan-i-dohody-ne-p/

[40] Дізнайся більше про свого бізнес-партнера: http://volya.if.ua/2018/06/diznajsya-bilshe-pro-svoho-biznes-partnera/

[41] Де можна знайти нові рахунки: http://volya.if.ua/2018/07/de-mozhna-znajty-novi-rahunky/

[42] Деклараційна кампанія завершується 2 травня 2018 року: http://volya.if.ua/2018/04/deklaratsijna-kampaniya-zavershujetsya-2-travnya-2018-roku/

[43] Декларуємо до 1 травня, а суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору сплачуємо до 1 серпня: http://volya.if.ua/2021/03/deklarujemo-do-1-travnya-a-sumy-podatku-na-dohody-fizychnyh-osib-ta-vijskovoho-zboru-splachujemo-do-1-serpnya/

[44] Декларування доходів громадян: особливості цьогорічної кампанії: http://volya.if.ua/2017/03/deklaruvannya-dohodiv-hromadyan-osoblyvosti-tsohorichnoji-kampaniji/

[45] Декларуйте доходи, отримані за кордоном: http://volya.if.ua/2017/03/deklarujte-dohody-otrymani-za-kordonom/

[46] Держбюджет-2018: http://volya.if.ua/2018/01/derzhbyudzhet-2018/

[47] Для консультацій, звернень чи скарг - єдиний номер телефону фіскальної служби: http://volya.if.ua/2017/09/dlya-konsultatsij-zvernen-chy-skarh-jedynyj-nomer-telefonu-fiskalnoji-sluzhby/

[48] Для отримання електронного цифрового підпису запроваджують нові форми документів: http://volya.if.ua/2017/12/dlya-otrymannya-elektronnoho-tsyfrovoho-pidpysu-zaprovadzhuyut-novi-formy-dokumentiv/

[49] До 1 травня подайте заяву для застосування пільг із плати за землю: http://volya.if.ua/2018/04/do-1-travnya-podajte-zayavu-dlya-zastosuvannya-pilh-iz-platy-za-zemlyu/

[50] До бюджетів усіх рівнів зібрано майже 330 мільйонів гривень податкових платежів: http://volya.if.ua/2017/06/do-byudzhetiv-usih-rivniv-zibrano-majzhe-330-miljoniv-hryven-podatkovyh-platezhiv/

[51] До бюджетів усіх рівнів надійшло понад 70 мільйонів гривень: http://volya.if.ua/2019/02/do-byudzhetiv-usih-rivniv-nadijshlo-ponad-70-miljoniv-hryven/

© 2010 Narodna Volya. Всі права застережено.